Uitdaging

Periodes van neerslagtekort (droogte) in combinatie met de onbalans in (periodieke) waterbeschikbaarheid en waterverbruik kunnen de water- en voedselzekerheid van veel regio’s wereldwijd in gevaar brengen. Dit is vooral relevant in semi-aride en subtropische regio’s (meer dan 40% van de wereldbevolking). De risico’s voor water- en voedselzekerheid zullen naar verwachting toenemen als gevolg van klimaatverandering en een toenemende bevolkingsgroei. Het verminderen van de kwetsbaarheid van regionale en lokale economieën door het begeleiden van duurzamer land- en watergebruik, naast betere strategieën over waterverdeling, vormt de hoeksteen van de FutureWater-aanpak in haar poging om een ​​zachte overgang naar meer adaptieve en veerkrachtige economieën te bevorderen.

FutureWater-aanpak

  1. Het verstrekken van klimaatrisico- en kwetsbaarheidsbeoordelingen op basis van nieuwe risicogebaseerde benaderingen (bijvoorbeeld het “bottom-up” beslissingskader dat door de Wereldbank wordt ondersteund) om de belangrijkste oorzaken van waterschaarste en hun rol bij het genereren van sociaaleconomische en milieueffecten te identificeren. Deze analyses worden gebruikt om te informeren over investeringen en te adviseren over beheer- en aanpassingsbeleid. Ze worden toegepast op meerdere ruimtelijke schaalniveau’s, van het bedrijfs- en irrigatiedistrictsniveau tot stroomgebied en grensoverschrijdende regio’s
  2. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen die operationele satellietgebaseerde en social-media monitoringtools combineren, prognosemogelijkheden, hydrologische en water-allocatiemodellen en de nieuwste wetenschappelijke kennis over relevante droogteprocessen. FutureWater’s “Drought and Water Scarcity Decision Support System” integreert al deze componenten in één toolbox. Hiermee kan de verwerking van gegevens in de cloud worden geoptimaliseerd en kunnen resultaten worden geintegreerd en gepresenteerd op een snelle en efficiënte manier die toegankelijk is voor de eindgebruiker.

Related projects