Concept

De meeste Sub-Sahara-boeren hebben beperkte middelen tot hun beschikking en vaak geen kennis of toegang tot de juiste gegevens. Passende informatie op de juiste locatie en timing is essentieel voor deze boeren om beslissingen te nemen over de toepassing van hun beperkte middelen zoals water, zaden, kunstmest en arbeid. FutureWater heeft een dienst ontwikkeld met goedkope vliegende sensoren (drones) in een ontwikkelingscontext om ervoor te zorgen dat boeren informatie krijgen op hun specifieke niveau van begrip.  Tegelijkertijd is er een netwerk van dienstverleners ontwikkeld die de boeren kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. De drones bieden waardevolle informatie met een hoge resolutie, waarbij gebruik wordt gemaakt van nabij-infrarood, thermische en visuele beelden om gewasstress op landbouwvelden te detecteren. Nabij-infrarood licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar geeft ongeveer 10 dagen eerder informatie over de status van het gewas dan het licht dat zichtbaar is voor menselijk oog. Op basis van de afbeeldingen, die een resolutie hebben van ongeveer 2 cm / pixel, kunnen boeren beslissen waar ze wat gaan doen op het gebied van irrigatie, bemesting en pesticiden.

Met drones kunnen we deze essentiële informatie verstrekken:

  • Met een ultrahoge ruimtelijke resolutie
  • Met een ongekende flexibiliteit in locatie en timing
  • In het spectrum dat niet zichtbaar is voor het menselijk oog
  • Met een bedrijfsgerichte aanpak in het land van het project

We zijn ervan overtuigd dat deze innovatie een echte game-changer is, vergelijkbaar met de introductie van mobiele telefoons die boeren directe informatie gaven over markten en marktprijzen. Door de informatie die wordt verzameld met de drones kunnen ze ook hun middelen beheren om de opbrengsten te maximaliseren en tegelijkertijd onnodige verspilling van middelen te verminderen. In plaats van te vertrouwen op gezond verstand, kunnen boeren nu beslissingen nemen op basis van feiten, wat resulteert in een verhoging van de waterproductiviteit. De drones vormen de ontbrekende schakel naar de benodigde agronomische informatie over waar, wat en wanneer te doen, wat leidt tot meer gewas per druppel water!

FutureWater-toepassingen

De afgelopen jaren hebben we met succes operationele dronediensten opgezet voor kleine boeren in Kenia en Mozambique. Hier bedienen we op dit moment nog duizenden boeren via een netwerk van lokale operators. Ons bedrijfsmodel gaat uit van het opzetten van onafhankelijke bedrijven in Afrikaanse landen, zoals we tot nu toe deden in Kenia en Mozambique. Deze bedrijven hebben lokale agronomen in dienst die zijn opgeleid in het gebruik van drones. Ze gaan naar de velden van de boeren, voeren vluchten uit, analyseren de beelden en gebruiken deze om advies te geven aan boeren, waar ze direct voor worden betaald.

Op dit moment werken we aan het integreren van thermische camera’s met de drones om specifiek watergerelateerde gewasstress te detecteren en we ontwikkelen online portals waarmee alle kaarten beschikbaar worden gemaakt. Een van deze portalen is hier te vinden.

Related projects