Landbouw en visserij


1. Evaluatie aanpassingstrategieŽn landbouw

Beschrijving: Het ontwikkelen en testen van een raamwerk om mitigatie en adaptatie strategieŽn op bedrijfsniveau te analyseren en te adviseren hoe de geÔdentificeerde maatregelen ingepast kunnen worden in de bestaande bedrijfsvoering. Methode waarbij de kwetsbaarheid van bedrijfssystemen voor oa. klimaatverandering kan worden vastgesteld.
Uitvoering: WUR,PRI,Alterra
Programma: Klimaat als 'medeordenend principe' voor duurzame ontwikkeling en voor Nederlands en Europees ruimtegebruik
Contactpersoon: Dr. A. Verhagen
Telnummer: 0317-475945
Email: [email protected]
Looptijd: 02/2007 - onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/005/30/beschrijving.htm
Budget: 79.000
Keywords: landbouw en tuinbouw, oppervlaktewater, grondwater, bedrijfssystemen

2. Land- en bosbouw, en de overlap tussen adaptie - migitatie - en duurzame ontwikkeling in het 4e assesment rapport van de IPCC

Beschrijving: Extra inspanningen plegen gericht op het identificeren en rapporteren over synergie tussen adaptatie-mitigatie en sustainable development in IPCC-4AR. In dit project gebeurt dat vooral vanuit het WG III-Adaptatie perspectief.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: dr. R.W.A. (Ronald) Hutjes
Telnummer: 0317 4 86462
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2007
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/004/231973-01/beschrijving.htm
Budget: -
Keywords: landbouw, bosbouw, IPCC

3. Klimaatrobuustheid internationale landbouw

Beschrijving: Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van draagvlak van het klimaatprobleem via een niet-klimaat insteek.1) Identificeren en formuleren van aanpassingsstrategieŽn die de veerkracht verhogen; 2) Inbedden van klimaatverandering in agronomisch onderzoek; 3) Versterken van de koppeling tussen duurzame ontwikkeling en klimaatverandering; 4) CreŽren en versterken van (inter)nationale netwerken.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: dr. J. (Jan) Verhagen
Telnummer: 0317-475945
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2007
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/004/7100307400/beschrijving.htm
Budget: -
Keywords: landbouw, internationaal, duurzaamheid

4. Landbouw en Klimaat

Beschrijving: Verkenning van de geÔntegreerde impact van veranderingen in klimaat en markt op de concurrentie kracht van de Nederlandse landbouw. Deze verkenning zal voor twee contrasterende scenarioís worden uitgewerkt voor de melkveehouderij en de akkerbouw. Resultaten worden gepresenteerd in een Altas.
Uitvoering: PRI,Alterra,LEI,Grontmij
Programma: KvR
Contactpersoon: Jan Verhagen
Telnummer: 0317 475945
Email: [email protected]
Looptijd: 2007
Budget: 50.000 Ė 250.000
Keywords: landbouw, markt, klimaat, concurrentie

5. Natuurkalender en landbouw

Beschrijving: Onderzoek naar hoe veranderingen in weer en klimaat resulteren in veranderingen in start en duur van groeiseizoen en de consequenties van deze veranderingen voor de kwaliteit en kwantiteit van de productie en voor de planning van de bedrijfsvoering.
Uitvoering: WUR,PRI,Praktijk Onderzoek Plant en Omgeving,LTO Noord,Natuurlijk Platteland
Programma: Eerste start van programma is begonnen onder BSIK Klimaat voor Ruimte programma en de Regeling Draagvlak Natuur.
Contactpersoon: Arnold van Vliet
Telnummer: 0317 485091, 06 28954021
Email: [email protected]
Looptijd: 2007-onbekend
Website: http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/landbouw/index.asp
Budget: -
Keywords: natuurkalender, groeiseizoen, productie

6. Programmeringsstudie adaptie in Landbouw en Natuur

Beschrijving: Het project heeft tot doel tot een programmering te komen van de onderzoekbehoefte voor adaptatie in landbouw en natuur. Als basis dient een visieontwikkeling rond adaptatie en mitigatie aan klimaat met als doel te identificeren welk onderzoek in de nabije toekomst hoge prioriteit zou moeten krijgen, en om herkenning van de noodzaak van actief klimaatbeleid in de maatschappij te vergroten en zo nodig tijdig tot actie over te gaan.
Uitvoering: PRI,WUR,Alterra,LEI
Programma: -
Contactpersoon: Dr. A. Verhagen
Telnummer: 0317-475945
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2003 - 12/2003
Budget: -
Keywords: klimaat, lucht, natuur en landschap, ecologie

7. Verzilting, vernatting en verdroging in de landbouw

Beschrijving: Het ontwikkelen en testen van strategieŽn voor aanpassen aan door klimaatverandering geÔnduceerde of versterkte abiotische stress met speciale aandacht voor zoute omstandigheden.
Uitvoering: Alterra
Programma: Onderbouwing klimaat adaptatie maatregelen
Contactpersoon: Dr. W. Brandenburg (Willem)
Telnummer: 0317 4 7 68 48
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/003/25/beschrijving.htm
Budget: 80.000
Keywords: landbouw, verzilting, vernatting, verdroging