Transport en energie


70. A8 - Gevolgen van klimaatverandering voor de transportsector

Beschrijving: In dit project worden de mogelijke effecten geanalyseerd van klimaatverandering op transport. De betrouwbaarheid van transport over water vormt een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast zullen de consequenties van adaptatiestrategieën en de relaties tussen ruimtelijke keuzes en transport bestudeerd worden. Als eerste wordt aan de hand van klimaatscenario’s uit project CS7 en mogelijke adaptatiestrategieën in transportsystemen gekeken naar veranderingen in de gegeneraliseerde transportkosten. Daarna wordt gekeken welke adaptatiemogelijkheden er liggen in transportgedrag. Het gaat dan om keuzes in de bestemming en het vervoermiddel. Tot slot wordt gekeken welke gevolgen de adaptaties in transportsysteem en gedrag hebben voor het ruimtegebruik, waaronder reallocatie van economische activiteiten.
Uitvoering: VU,CCR,FUCAM België,AVV,CBRB,RIVM,Haven van Rotterdam,Prorail,Ministerie van V&W,Nedtrain,RIZA
Programma: KvR
Contactpersoon: prof. dr. P. Rietveld
Telnummer: 020-5986097
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2009
Budget: -
Keywords: transport

71. Climate Change Impacts on Inland Navigation - an Evaluation of Adaptation Strategies to cope with Decreasing Reliability

Beschrijving: In het project worden de mogelijke effecten geanalyseerd van klimaatverandering op transport. De betrouwbaarheid van transport over water vormt een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast zullen de consequenties van adaptatiestrategieën en de relaties tussen ruimtelijke keuzes en transport bestudeerd worden
Uitvoering: Tinbergen Instituut,VU
Programma: -
Contactpersoon: Drs. E. Demirel / Prof.dr. P. Rietveld
Telnummer: 020-5986097
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: begin 2005 - onbekend
Budget: -
Keywords: water, transport, economie

72. HOOGWATERVRIJE WEG

Beschrijving: Hoe houd je bij overstromingen wegen begaanbaar? Of: hoe combineer je verkeer- en watermodellen en wat is belangrijk voor simulatie van overstromingen? In ‘Hoogwater? Vrije weg!’, een gezamenlijk innovatieproject van Water Innovatiebron (WINN) en Wegen naar de toekomst (WnT) ontmoeten nat en droog, en beleid en uitvoering elkaar.
Uitvoering: Rijkswaterstaat
Programma: -
Contactpersoon: Wil René Jansen
Telnummer: 015 – 251 74 25
Email: [email protected]
Looptijd:
Budget: -
Keywords: wegen, overstroming

73. ME7 – Offshore Wind Farming: Spatial and Climatologic Consequences and Feedbacks

Beschrijving: Offshore wind farming is one of the most promising renewable energy options. However, its potentials strongly depend on two factors: spatial interactions with other uses of the sea (synergies with some as well as competition with others) and interactions with climate (effects of climate change on wind farms as well as effects of wind farms on local and regional climate change). Both factors may have significant effects on potentials, costs and the optimal development pathway for offshore wind farming. The main objective of this project is to improve the reliability of potential assessments for offshore wind in terms of optimal allocation, installable capacity, electricity yields and economics, by taking spatial and climatic opportunities and constraints into account.
Uitvoering: ECN,UU,KEMA,KNMI
Programma: KvR
Contactpersoon: Andre Wakker
Telnummer: 0224 564828
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: windenergie

74. OPIW 36 Project 3K’s - Koelwater, Kaderrichtlijn en Klimaat

Beschrijving: Thermische verontreinging door koelwaterinstallaties is één van de gedefinieerde “pressures and impacts” die vanuit de KRW nadere aandacht krijgt. Verder blijkt uit klimaatstudies dat extreme weersomstandigheden zoals in de zomer van 2003 en meer recent in juli 2006 steeds vaker zullen gaan voorkomen in Nederland. Daardoor zullen juist op deze momenten een verminderde koelcapaciteit en de bescherming van het rivier-ecosysteem steeds vaker met elkaar botsen. Het doel van dit project is daarom om voor iedere deelnemer een evaluatie op maat te maken van (a) de gevolgen van voorspelde klimaatveranderingen, met name voor extremen in watertemperatuur en debieten voor de diverse scenario’s, (b) de effecten van koelwaterlozingen op het ontvangende ecosysteem en (c) mogelijke passende maatregelen om de locale situatie te verbeteren.
Uitvoering: KIWA
Programma: Onderzoeksprogramma Industrie en Water OPIW 2007
Contactpersoon: -
Telnummer: 030 606 95 11
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: koelwater, thermische verontreiniging, kaderrichtlijn